Види біржевих графіків

Cryptomaniac
Від Березень 14, 2019 14:11

Доброї пори доби, дорогий читач. Цією статтею ми розпочнемо курс класичного тех. аналізу, і розберемо існуючі види біржевих графіків. Я постараюсь, лаконічно і доступно розказати про можливі графіки, їх варіації та розібрати яку інформацію вони несуть, і в яких ситуаціях краще використовувати конкретний з перелічених нище.

Усі графіки можна поділити на такі види:

 1. Лінійні (лінійний графік, область та базова лінія);
 2. Бари;
 3. Свічкові графіки (японські свічки, порожні свічки, Хейкен Аші);
 4. Ренко;
 5. Кагі;
 6. Хрестики-нулики;
 7. Лінійний прорив;
 8. Range графік.

Лінійний графік

Даний графік представлений у вигляді ламаної лінії, і з’єднує точки закриття вибраного часового періоду (таймфрему). По суті — це найпростіший та максимально зрозумілий для новичка графік, який може використовуватись щоб побачити різкі скачки цін.

Проте через свою простоту він не дозволяє побачити коливання в середині періоду. Він не показує цін відкриття, максимальних або мінімальних значень періоду, пройденого цінового шляху перед закриттям (тіла свічки на свічковому графіку), а також не вказує цінові гепи. Через таку обмеженість інформації для аналізу, досвідчені трейдери практично не використовують лінійні графіки для прогнозування.

Область та базова лінія мало чим відрізняються від звичайного лінійного графіку.

В першому випадку зона нище лінії ціни закриття підсвічена для кращого сприйняття.

В другому ж ця зона розбита на дві частини — ціна нище поточної зображається червоною лінією (та зоною відповідно), ціна вище поточної — зеленою.

Бари

Наступним по списку ідуть бари. Даний вид графіка максимально подібний до свічкового. Він показує практично ту ж інформацію, і відрізняється лише візуалізацією.

Кожен бар відповідає певному часовому періоду (тобто при часовому періоді 1 год., один бар відображатиме рух ціни за 1 годину). І на кожному барі можна виділити 4 елементи які він показує:

 • Верх вертикальної лінії – максимум ціни;
 • низ вертикальної лінії – мінімум ціни;
 • лівий перпендикуляр – ціна відкриття;
 • правий перпендикуляр – ціна закриття.

При цьому судити про ріст чи падіння ціни можна використовуючи 2 простих варіанти (Якщо бар червоного кольору — то спостерігається падіння ціни, зеленого — ріст. Інший варіант: лівий перпендикуляр вище правого — падіння, правий вище лівого — ріст.)…усе кардинально просто…

Так де ж застосовується даний графік? Усе дуже просто. Так як даний графік візуально менше свічкового, його слід використовувати коли велику кількість даних необхідно розмістити на невеликій площі.

Свічкові графіки (Японські свічки)

Що ж ми плавно перейшли, до напевне, найбільш використовуваного графіка серед трейдерів. Так само як і бари він показує: ціну відкриття, ціну закриття, максимум та мінімум ціни за певний період. Зображається у вигляді свічки (кожна свічка відповідає вказаному часовому періоду). Зелена свічка на графіку відображає ріст (її ціна відкриття нище ціни закриття), червона — падіння (ціна відкриття вище ціни закриття).

Певне скупчення свічок може формувати так звані патерни, які трейдери часто використовують для прогнозування руху ціни. Основні види патернів свічкових графіків ми розберемо у наступній статті цього розділу…

Підвидом японських свічок можна назвати порожні свічки. Цей тип графіку відображає практично ту ж інформацію, що і звичайний свічковий графік. Ключовою відмінністю є те, що у випадку коли ціна закриття вище попередньої, то тіло свічки не закрашується. Це дозволяє простіше зорієнтуватись з рухом ціни.

Хейкен Аші

Візуально він подібний на звичайні японські свічки, проте принцип побудови кардинально різний. При своїй побудові даний графік відсіває ринковий шум, якого багато на малих таймфреймах. Досягається це придушення шляхом усереднення цін базового активу в розглянутому проміжку часу.

Саме тому його використання найбільш доцільне при торгівлі з малими часовими періодами.

Ренко

Ренко, як і свічковий графік перекочував до нас з японії. При його побудові не враховується час і обсяг торгів, а сам він базується на наступних принципах:

 • ціна закриття порівнюється із закриттям, максимумом або мінімумом попереднього елемента,
 • якщо ціна вище за попередній показник і ця різниця вище розміру одного ренка, то в новій колонці побудується зелений елемент (ренк),
 • якщо ціна падає і різниця більше розміру ренка, вибудовується червоний ренк.
 • І якщо ціна змінюється більше, ніж на ренк, відображається відповідна кількість цих повних елементів(ренків) поспіль . Довжина задається трейдером, і визначається, як правило, виходячи з волатильності ринку.

Якщо ціна не змінюється або змінюється менше ніж на 1 ренк, то графік не буде оновлюватися.

Використовують даний графік для визначення підтримки і опору, відстеження тренда, тому що очищає графік від дрібних рухів.

Кагі

Кагі складається з вертикальних ліній (зелені для зростаючого ринку і червоні для падаючого).

Подібно графіку ренко, кагі не враховують час, а лише цінову дію. Починаючи з першої точки (зазвичай першої ціни закриття) лінії «Вгору» (також називаються лінією янь) формуються під час висхідних трендів, а лінії «Вниз» (лінії інь) відображаються, коли тренд спадний.

Поки ціни продовжують рухатися в поточному напрямку, лінія продовжується. Після того, як ціна повністю зміниться (необхідна сума для розвороту встановлюється трейдером), малюється горизонтальна лінія, а потім лінія йде в протилежному напрямку.

Існує декілька різних типів ліній, які відображаються всередині графіка Кагі:

 • Up Lines (лінії Янь) під час висхідного тренда,
 • Down Lines (лінії Інь) під час низхідного тренда,
 • Проектуються лінії вгору і вниз. Протягом дня формується потенційна лінія на основі поточної ціни (ще до фактичної ціни закриття),
 • Горизонтальні лінії, які намальовані, коли лінія змінює напрям. Коли янь змінюється на інь, горизонтальна лінія називається плечем, а навпаки — талією.

Хрестики-нулики

Графік Хрестики-нулики будується за ціною закриття. Якщо ціна зростає, в клітці ставиться Х, якщо падає – 0. Нова позначка з’являється, якщо ціна змінилася; а коефіцієнт зміни задається трейдером.

Для побудови графіка “Хрестики-нулики” потрібні дві заздалегідь обумовлені величини:

 • Box size (коробка) – кількість пунктів зміни ціни, які реєструються на графіку як хрестик;
 • reversal (розворот) – величина протилежної руху ціни в одиницях величини коробки (box size), при якому відбувається зміна “Х” на “О” або навпаки (наприклад, розворот рівний 3 при величині коробки в 20 пунктів буде відповідати 60 пунктам).

Тобто ми вибираємо точку відліку, і від цієї точки, в разі зміни ціни на величину коробки помножену на параметр розвороту, ставимо хрестик “Х” при збільшенні ціни, і нулик “О” при зменшенні. Далі, в разі продовження руху в тому ж напрямку на розмір коробки, додаємо хрестик “Х” вгору стовпчика в разі збільшення і нулик “О” вниз стовпчика в разі зменшення. Якщо ж ціна пішла у зворотній бік від попереднього руху на величину коробки помноженої на параметр розвороту, то формується новий стовпчик і ставиться хрестик “Х” у разі збільшення і нулик “О” в разі зменшення.

Даний тип графіка використовується, щоб скласти довгостроковий прогноз. Але зважаючи на те, що стовпці графіка Хрестики-нулики не враховують часового періоду при побудові, він може бути доволі оманливим. Так як ситуація, яка складалась на ринку місяцями може поміститись в декілька, а то й один стовбець ( боковий тренд в даному виді графіку практично не враховується).

Лінійний прорив

Даний вид графіка не враховує час і обсяг торгів, і будується за цінами закриття, відображаючи їх прямокутними лініями. Особливість його в тому, що він будується на підставі ринкових розворотів, а не набору певних правил.

Для побудови графіка вибирається базова лінія – рівень ціни, орієнтир.

Всі побудови будуть враховувати цю лінію: нові ціни будуть вище або нижче неї, отже, будуть зеленими або червоними. Наступний елемент будується з урахуванням попереднього, і так послідовно, поки не відбудеться, так званий лінійний прорив.

Використовують даний графік для відстежування зміни тренду, і визначення рівнів опору та підтримки. Відображає класичні патерни…

Range графік

Даний графік подібний до класичних барів. На ньому також можна виділити (ціни відкриття та закриття та екстремуми цін).

Але головна відмінність бару Range від класичного в тому, що максимум бичачого бару і мінімум ведмежого завжди буде збігатися з рівнем закриття.

Особливість бару Range полягає в особливостях його вимірювання.

Розмір одного бару задається не в доларах чи біткоінах, а в Range-одиницях. Всі бари графіка будуються з заданим числом Range, тому вони все завжди будуть однакового розміру.

На вибір у нас є 1000 Range / 100 Range / 10 Range / 1 Range

1 Range = мінімальний крок зміни на графіку.

Дана величина розраховується автоматично для кожного торгового інструменту, але її легко побачити, якщо відкрити графік в масштабі 1 Range.

Це значення можна побачити як різницю між найвищим і найменшим значенням бару.

Так як Range не враховує зміну в часі, з таким маленьким розподілом він практично перетворюється в тіковий графік. Завдяки такій властивості ми можемо наочно уявити рух ціни всередині хвилини, а отже, можемо розглядати поведінку ринку під найсильнішим мікроскопом, що найкраще підходить для “скальпингу”.

Ось ми і бігло розібрали основні види графіків. В наступних статтях даної рубрики з деяким з них ми познайомимось поближче, де постараємось виділити усі їх особливості. А почнемо з детального аналізу Свічкового графіка…Далі буде:)

Кожен з представлених графіків ви можете оглянути в лайф режимі у нас на сторінці – ГРАФІКИ КРИПТОВАЛЮТ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

Cryptomaniac
Від Березень 14, 2019 14:11